Sadece işimiz düşünce kapısını çaldığımız bir kamu kuruluşunun en önemli görevlerinden biri hizmet verdiği alandaki vatandaşların kuruma kolay ulaşabilmesini sağlayabilmesidir.

Bu noktada özellikle belediyeler nezlinde bakacak olursak ciddi çalışmalar yapıldığını söylemek mümkün. Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim kullanımda öne çıkan belediyelerin zaman içerisinde diğer kamu kurumlarına da örnek olacağı düşüncesini taşıyorum. Sosyal Medya hareketine karşı duyarsız kalmayan kamu kurumları yakın bir gelecekte kendi dijital projelerini üreten ve yöneten bir hale gelecektir. Aslında buradaki konu oldukça kompleks bir durum. Söz ettiğim kurumlar teknolojik alt yapı yeterliliği ile bilişim ve iletişim alanındaki istihdamlarını artırabilirse vatandaşların gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek projelere imza atabilirler. Özellikle yerel yönetimlerde bu alanda çalışmalar yapılması oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Teknolojiyi ve o alandaki gelişmeleri kendi iş sahasına entegre hale getirme durumu aslında son 10 yıldır ülkemizin içerisinde bulduğu bir süreç. Bu sürece duyarsız kalmayan kurumlar, kendi gelecekleri için harika bir zemin hazırlıyorlar. Kamu için ise Sosyal Medya ile tetiklenen bu süreç dijitalizmin kamu kurumlarının koridorlarında rahatça dolaşabilmelerini sağlayacak.

Dijitale sevgiler.